Header dtvjl

De tijd van je leven

Veel Nederlanders, en in het bijzonder jongeren, denken dat er straks geen pensioen voor hen is. Met de campagne 'de tijd van je leven' wil de sector dit beeld veranderen. De communicatie moet bijdragen aan herstel van vertrouwen door pensioen onder de aandacht brengen op die momenten waarop het relevant is. De campagne richt zich op jongeren tussen de 25 en 35 jaar.

Naamloos
Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is namens haar leden de initiatiefnemer van De tijd van je leven. Via de website www.detijdvanjeleven.nl en met berichten op sociale media, waaronder Facebook en Instagram, bevordert de Pensioenfederatie het vertrouwen in pensioen onder een jonge doelgroep: 25-35 jarigen. De campagne bestaat uit één concrete boodschap met een duidelijke actie: ‘Check voordat je tekent, wat dit voor je pensioen betekent’. 

Uit kwalitatief onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de ontwikkeling van deze campagne, bleek dat jongeren een ‘stemmetje’ in hun hoofd hebben, dat zegt: ‘pensioen is belangrijk en je moet er eens naar kijken’. Jongeren weten echter niet wat een goed moment is om naar hun pensioen te kijken en waar ze op moeten letten. De campagneboodschap maakt deze momenten concreet, namelijk als je je handtekening zet, dan check je wat dit voor je pensioen betekent. Die handtekening staat vaak gelijk aan een verandering in het leven (life-event). Op de website staat per verandering wat er voor het pensioen gecheckt moet worden en waar die informatie te vinden is. De website is ‘mobile-first’ ontwikkeld. Dat betekent dat de website op mobiel het beste werkt. Dit is gedaan omdat 95% van de bezoekers de website op hun mobiel bezoeken.

De leden van de Pensioenfederatie kunnen het bereik van de campagne vergroten en het effect van de campagne versterken door de campagne te steunen op social media en de campagneboodschap ook in hun fondscommunicatie met de eigen jongere deelnemers te gebruiken.

Nieuws en achtergronden

Sinds 2014 brengt de Pensioenfederatie 'De tijd van je leven' via een online mediacampagne bij het jonge publiek onder de aandacht. De tijd van je leven richt zich op jongeren, omdat deze groep over het algemeen moeilijk te bereiken is met pensioeninformatie. De campagne wordt veelvuldig bijgesteld doordat de inzichten in en ervaringen met de doelgroep en communicatie over pensioen continu worden verwerkt.

Wijzigingen in de aanpak en het platform worden besproken met het campagneteam en de commissie Communicatie van de Pensioenfederatie.

De tijd van je leven op sociale media
Naast de website vormen Facebook, Instagram en YouTube een belangrijk onderdeel van de online (media)campagne. Op die kanalen ziet de doelgroep actuele berichten waarin ze zichzelf herkennen en daardoor geprikkeld worden om de website te bezoeken. Op de website worden bezoekers vervolgens getriggerd na te denken over de gevolgen van veranderingen in het leven en keuzes die zij maken en de invloed ervan op het pensioen. Checklists helpen om in actie te komen. Daarnaast kunnen bezoekers hun vragen stellen die bij de financiële gidsen van Kandoor terecht komen. Support de campagne door de berichten te liken en/of delen. Of natuurlijk door bekenden te ‘taggen’, zodat zij naar hun pensioen gaan kijken.

Onderzoek 
Aan het concept detijdvanjeleven.nl liggen diverse onderzoeken en inzichten ten grondslag (zie links onder aan deze pagina). Zo is er onder andere een neuro-onderzoek verricht, worden alle (campagne)concepten vooraf getest, zijn er deelnemersonderzoeken uitgevoerd en worden zaken zoals het mediagebruik en de informatiebehoefte onder de doelgroep continu in kaart gebracht. Op de website detijdvanjeleven.nl en in de mediacampagne worden metingen uitgevoerd waarvan de resultaten met de leden worden gedeeld.

Resultaten 
In 2019 zijn we het platform en bijbehorende campagne een nieuwe weg in geslagen. We hebben gekozen voor één duidelijke boodschap in de  campagne en daarvoor niet jongeren naar een website te trekken, maar de campagne te laten plaatsvinden op de plekken waar jongeren zich al bevinden: op Facebook, Instagram en YouTube. Er is samengewerkt met een influencer.

Het bereik van de filmpjes
De filmpjes van 10 seconden zijn op YouTube ruim 960.000 keer bekeken en op Facebook en Instagram ruim 974.000 keer. Ruim 70% bekeek het filmpje tot het einde. In de reacties op Facebook en Instagram bleek dat de filmpjes aanspraken, verrasten en aanzetten tot nadenken: waarom moet je je pensioen checken als je gaat trouwen of een huis gaat kopen? Deze vraag werd in vervolgfilmpjes van 40 seconden beantwoord door de personen die het zetten van de handtekening belemmerden. Deze filmpjes maakten het verhaal rond. In de periode juni tot en met december zijn deze filmpjes op YouTube gemiddeld 36.700 keer en op Facebook en Instagram 79.500 keer bekeken. Ruim 40% bekeek de filmpjes tot het einde. Dit is gezien het onderwerp en de lengte een erg goed resultaat.

De resultaten van de samenwerking met Nienke Plas, leest u in dit document in de Etalage, op het besloten gedeelte van deze website (alleen voor leden beschikbaar).

Openbare documenten
Besloten documenten