Vacatures bestuur Pensioenfederatie

Per 1 januari 2020 ontstaan er vacatures in het bestuur van de Pensioenfederatie door het vertrek van bestuursleden. Het gaat om een

De bij de Pensioenfederatie aangesloten pensioenfondsen worden uitgenodigd om kandidaten voor deze vacatures aan te melden. Kandidaten kunnen tot maandag 28 oktober aanstaande worden aangemeld door het sturen van de voordrachtbrief, motivatiebrief en curriculum vitae aan de Pensioenfederatie ter attentie van de voorzitter van de Benoemingsadviescommissie, mevrouw Shaktie Rambaran Mishre. Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar maddoe@pensioenfederatie.nl

Bron: Pensioenfederatie