Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft samen met haar leden de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen gepubliceerd. Deze gedragslijn beschrijft hoe de pensioensector persoonsgegevens verwerkt. Pensioenfondsen maken hiermee aan alle deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk hoe we omgaan met hun gegevens.

Deze gedragslijn stemt overeen met bepalingen uit de AVG en wordt periodiek getoetst op wijzigingen in de Uitvoeringswet AVG en nieuwe interpretaties. Tijdens de ALV op 18 juni 2019 is de gedragslijn vastgesteld en wij gaan ervan uit dat pensioenfondsen de gedragslijn naleven. De gedragslijn gaat nu een 'gewenningsperiode' van zes maanden in en vanaf 1 januari 2020 treedt de gedragslijn echt in werking.

Met deze gedragslijn ronden we een fase van implementatie af. Eerder verschenen het Servicedocument Guidance verwerking persoonsgegevens (september 2017) en Servicedocument Gegevensbescherming (april 2017).